88% íbúa eru ánægð með Kópavogsbæ sem stað til að búa á samkvæmt könnun Gallup

88% íbúa eru ánægð með Kópavogsbæ sem stað til að búa á að því er fram kemur í könnun Gallup á þjónustu sveitarfélaga. Í könnuninni er spurt um viðhorf til þjónustu stærstu sveitarfélaga í ýmsum málaflokkum.

Mesta ánægja með aðstöðu til íþróttaiðkunnar

Í einstaka málaflokkum er mest ánægja með aðstöðu til íþróttaiðkunar eða 87%, í þeim málaflokki eru 11% hlutlausir og 2% óánægðir. 81% aðspurðra eru ánægð með gæði umhverfis í nágrenni við heimilið, 7% hlutlaus og 11% óánægð. 80% eru ánægð með þjónustu Kópavogsbæjar, bæði út frá reynslu og áliti, 17% hlutlaus og 3% óánægð.

Íþróttahúsið Kórin, þar er fjölbreytt aðstaða til íþróttaiðkunar

Í flestum málaflokkum eru niðurstöður í Kópavogi betri en meðaltal á landsvísu eða jafnhátt. Í langflestum málaflokkum er meirihluti ánægður með þjónustu sveitarfélagsins og í öllum er ánægja mun meiri en óánægja.

Í samantekt er niðurstöðum við spurningar skipt í þrjá flokka, ánægð/ur með þjónustu sveitarfélagsins, hlutlaus eða óánægð/ur.

Góð útkoma í flestum málaflokkum

Ánægja með sorphirðu, þjónustu grunnskóla, menningarmála, þjónustu leikskóla og þjónustu við barnafólk er á bilinu 69-80%. Óánægja mælist 10% í málefnum sorphirðu, en einungis 4% eru óánægð með menningarmálin.

Minnst ánægja með skipulagsmál og þjónustu við eldri borgara og fatlað fólk

Minnst er ánægjan með þjónustu við eldri borgara eða 59%, skipulagsmál eða 49% og þjónustu við fatlað fólk eða 40%. Í þessum málaflokkum er hátt hlutfall svarenda sem svara spurningu með hvorki né. Það eru 32% í þjónustu við eldri borgara, 29% í skipulagsmálum og 45% í þjónustu við fatlað fólk. Hlutfall óánægðra er 9% í þjónustu við eldri borgara, 22% eru óánægð með skipulagsmál almennt og 15% eru óánægð með þjónustu við fatlað fólk. Þess má geta að ánægja er yfir meðaltali á landsvísu í skipulagsmálum og málefnum eldri borgara.

Könnunin var framkvæmd á tímabilinu 8. nóvember 2021 til 12. janúar 2022 og svöruðu 474 spurningum um Kópavog. 10.845 tóku þátt í könnuninni í heild sinni. Þátttakendur voru eldri en 18 ára, og var spurt úr lagskiptu tilviljunarúrtaki úr viðhorfahópi Gallup. Gagnaöflun stóð yfir þar til tilteknum fjölda var náð í sveitarfélagi fyrir sig.

Nýjustu greinarnar

Tengdar greinar