Urriðholtsskóli. Opið hús 4. mars.

Urriðaholtsskóli – virðing, ábyrgð, umhverfi

Urriðaholtsskóli er samrekinn leik- og grunnskóli. Skólaárið 2022-2023 verður grunnskólastarf fyrir börn fædd frá 2009 til 2016 eða í 1.-8. bekk.

Gildin okkar eru virðing, ábyrgð, umhverfi
Gildi skólans eru virðing, ábyrgð og umhverfi en þau voru valin af starfsfólki og nemendum skólans á fyrsta starfsári hans. Skólastarfið byggir á teymiskennslu starfsfólks og samkennslu árganga. Hverju barni er mætt þar sem það er statt til að styrkja frekari undirstöður til náms. Í Urriðaholtsskóla er lögð áhersla á að öll börn fái námsefni og kennslu sem tekur mið af því hvar þau standa í námi og félagslega. Í skólanum eru notaðar gagnreyndar kennsluaðferðir en það eru þær aðferðir sem rannsóknir hafa sýnt að eru árangursríkar til kennslu. Þessar aðferðir stuðla meðal annars að því að efla sjálfstrú barna, gera þau ábyrg og meðvituð um eigið nám, eflir áræðni þeirra og færni í að takast á við áskoranir í leik og starfi.

Skólastjóri Urriðaholtsskóla, Þorgerður Anna Arnardóttir

Samstarf skólastiga
Hönnun skólans gerir ráð fyrir að hvert skólastig eigi sitt heimasvæði sem skapar aðstæður til að efla vinnu innan árganga, milli árganga og þvert á skólastig og er teymisvinna á milli starfsfólks ríkjandi. Leikskólastig, yngsta stig, miðstig og unglingastig skapar sitt samfélag á þann hátt að hver og einn fái að vera einstakur en um leið hluti af samfélagi. Næsta skólaár verður fyrsti vísir að unglingastigi mótaður með tilkomu 8. bekkjar. Kjarnagreinar verða kenndar í samkennslu í 7. og 8. bekk en val í 8. bekk verður m.a. kennt í samstarfi við Sjálandsskóla. Hver nemendahópur á sitt starfsmannateymi sem er ábyrgt fyrir sínum hópi sem saman stendur af tveimur til fjórum árgöngum. Það eflir samstöðu, samvinnu og verður til þess að styðja við börn og styrkja þau félagslega sem og námslega óháð aldri. List- og verkgreinar eru kenndar í smiðjum.

Þróunarstarf og gerjun
Skólinn hefur fengið styrki til að innleiða gagnreynda kennsluhætti. Um er að ræða m.a. stýrð kennsla og fimiþjálfun sem við nýtum í lestrar- og stærðfræðikennslu og á stuttum tíma erum við strax farin að sjá góðan árangur nemenda. Aðferðirnar veita kennurum stuðning í að byggja upp jákvæðan aga og bekkjarstjórnun og nemendur þjálfa skólafærni og seiglu. Urriðaholtsskóli er í samstarfi Rannsóknarstofu í atferlisgreiningu hjá Háskóla Íslands með það að markmiði að efla kennslu í skólanum og tengja fræðasamfélagið við vettvang leik- og grunnskóla. Þá er skólasamfélagið einnig í samstarfi við Morningside Academy í Seattle í Bandaríkjunum og stefnir að því að efla það samstarf enn frekar.

Velkomin í Urriðaholtsskóla
Skólinn er að ljúka sínu fjórða starfsári og uppvöxtur mikill, framkvæmdir á næsta byggingaráfanga eru að hefjast og gert ráð fyrir að hann verði tekinn í notkun haustið 2023. Á vefsíðu skólans www.urridaholtsskoli.is má finna ýmsar upplýsingar um skólastarfið, hvetjum áhugasama um að kynna sér skólanámskrá skólans.

Fjölskyldur barna sem eru að fara í 1. til 8. bekk og hafa áhuga á að velja Urriðaholtsskóla eru velkomnar á opið hús föstudaginn 4. mars klukkan 17:00. Gengið er inn um aðal inngang.

Við hlökkum til að hitta ykkur,
Starfsfólk Urriðaholtsskóla

Urriðaholtsskóli, leik- og grunnskóli
v/Vinastræti
urridaholtsskoli.is
sími: 591 9500
netfang: [email protected]
Skólastjóri: Þorgerður Anna Arnardóttir

Nýjustu greinarnar

Tengdar greinar