Flataskóli – Framsækið skólastarf á traustum grunni – Kynningar í grunnskólum Garðabæjar

Innritun nemenda í grunnskóla Garðabæjar í 1. bekk (f. 2017) og 8. bekk (f. 2010) og fer fram dagana 1. – 10. mars. Innritað er á þjónustugátt Garðabæjar.

Kynningar í grunnskólum

Grunnskólarnir í Garðabæ bjóða í heimsókn og verða með opin hús/kynningar í húsnæði skólanna. Gestum gefst þá kostur á að skoða skólana í fylgd starfsmanna og/eða nemenda. Allir grunnskólarnir bjóða foreldrum og forráðamönnum einnig að koma í heimsóknir á öðrum tíma. Vinsamlegast hafið samband við skrifstofu skólanna sé óskað eftir því. Foreldrar og forráðamenn eru hvattir til að skoða vefsíður skólanna. Þar má finna gagnlegar upplýsingar og margskonar fróðleik um skólastarfið.

Opið hús/kynningar verða fimmtudaginn 9. mars, kl: 17:00–18:00 í Flataskóla

Ágúst Jakobsson, skólastjóri

Flataskóli hefur frá árinu 1958 menntað unga Garðbæinga við góðan orðstír. Í skólanum eru nú við störf tæplega 400 nemendur á aldrinum fjögurra til tólf ára en við skólann starfar leikskóladeild ásamt 1.-7. bekk grunnskóla.
Í Flataskóla er ýtt undir seiglu, sjálfstæði, sköpun, styrk og samkennd nemenda og starfsfólks. Lögð er áhersla á að námið í skólanum sé áhugavert, gerðar séu skýrar væntingar til nemenda og öllum sé gert kleift að vaxa.
Stefna Flataskóla er byggð á þeim einkunnarorðum sem skólinn hefur sett sér að vinna eftir. Einkunnarorðin eru menntun, árangur og ánægja

Skólinn hefur sett sér sýn og markmið tengt hverju einkunnarorði:

Menntun 
Menntun nemenda stuðli að sjálfstæði þeirra, sköpunargleði og samkennd 

Markmið
• Ýtt er undir sjálfstæði nemenda og áhrif þeirra og meðvitund um eigið nám eflt
• Nemendum eru gefin fjölbreytt og markviss tækifæri til að hafa skapandi áhrif á eigið nám
• Gagnkvæm virðing ríkir í samskiptum innan skólans og fjölbreytileika er fagnað
• Nemendur fá tækifæri til að læra um möguleika og áskoranir stafrænnar tilveru sinnar .

Árangur
Skipulag náms og kennslu einkennist af fagmennsku og hvetjandi námsmenningu í anda leiðsagnarnáms til að ýta undir framfarir nemenda.

Markmið
• Í Flataskóla ríkir fagmennska í starfsemi skólans
• Menntun nemenda er markviss
• Stuðlað er að hvetjandi námsmenningu í anda leiðsagnarnáms til að ýta undir metnað og framfarir nemenda. 

Ánægja
 Nám nemenda sé áhugavert og veran í skólanum uppbyggileg og ýti undir sterka sjálfsmynd nemenda.

Markmið
• Nám nemenda er áhugavert og merkingarbært fyrir nemendum
• Sjálfsmynd nemenda og trú á eigin getu eflist á skólagöngu þeirra.

Í Flataskóla leggjum við ávalt kapp á að veita menntun eins og hún gerist best í samræmi við áherslur og þarfir hvers tíma. Við leitumst við að ná sem bestum árangri sem einstaklingar og sem heild og að styðja hvert annað til góðra verka. Við minnumst þess að skólinn er ekki bara undirbúningur undir lífið heldur hluti af lífinu sjálfu og því leggjum við áherslu á að gera hvern dag sem ánægjulegastan. Vingjarnleiki, virðing, samkennd, ábyrgð og mannrækt einkennir samskiptin innan skólans og lögð er áhersla á persónuleg samskipti í heimilislegu andrúmslofti. Skólinn á gott samstarf við foreldra og starfsmenn vinna markvisst að því að nám og starf allra nemenda miðist við þarfir þeirra, getu og sterkar hliðar. Skólastarfið byggir á gömlum grunni og við eigum margar góðar og gamlar venjur sem mynda góðan ramma um starfið en á sama tíma leitum við sífellt nýrra leiða til að læra og ná framförum.

Í Flataskóla leggjum við mikla áherslu á að nemendur fái tækifæri til að tjá hugmyndir sínar og tilfinningar á margvíslegan hátt. Lýðræðislegir samskiptahættir og vinnubrögð eru æfð markvisst. Skólinn hefur hlotið viðurkenningu sem réttindaskóli Unicef þar sem unnið er markvisst eftir Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í öllum hópum eru reglulegir bekkjafundir þar sem nemendur þjálfast í að ræða saman og leysa ýmis mál sem upp koma. Við teljum það eitt af aðalhlutverkum okkar að hvetja nemendur til aukinnar meðvitundar um vinsamlegt samfélag og áhrif hvers einstaklings bæði á sitt líf og annarra. Árlega taka nemendur og starfsmenn þátt í góðgerðarverkefnum sem hafa það markmið að láta gott af sér leiða fyrir aðra.

Vikulega taka allir nemendur þátt í aldursblönduðu fjölvali þar sem hver og einn fær tækifæri til að velja viðfangsefni út frá sínu áhugasviði. Markmiðið með fjölvalinu er að auka sjálfstæði allra barna, gefa þeim kost á að hafa áhrif á eigið nám og efla þar með styrkleika sína. Allir nemendur skólans fá kennslu í list- og verkgreinum frá upphafi skólagöngu enda er aðstaða til slíkrar kennslu mjög góð. Í Flataskóla hefur verið rík tónlistarhefð og hluti af henni er morgunsöngur á sal. Tvisvar í viku koma allir nemendur og starfsmenn saman og syngja en einu sinni í viku er einnig samvera á sal sem árgangar skiptast á að hafa umsjón með. Þannig gefast börnunum fjölmörg tækifæri til að stíga á stokk með leikþætti, tónlistaratriði eða önnur skemmtiatriði. Lögð er áhersla á hreyfingu og útivist og leitast er við að bjóða nemendum upp á hreyfingu alla skóladaga.

Við hvetjum foreldra eindregið til að kynna sér starfið hjá okkur. Kynningarfundur fyrir foreldra barna sem hefja nám í 1. bekk næsta haust verður haldinn fimmtudaginn 9. mars kl. 17:00. Jafnframt gefst foreldrum tækifæri til að kynna sér húsakynni skólans.  Áhugasamir eru einnig hvattir til að kynna sér upplýsingar um skólastarfið á heimasíðu skólans og hægt er að bóka heimsókn á skólatíma með því að senda tölvupóst á netfangið [email protected]

Við bjóðum nýja nemendur og foreldra hjartanlega velkomna í skólasamfélagið okkar í Flataskóla!  

Ágúst Jakobsson, skólastjóri

Flataskóli við Vífilsstaðaveg
Árgangar 1.-7. bekkur Fjöldi nemenda: 370
Sími: 5133500 Netfang: [email protected]

Nýjustu greinarnar

Tengdar greinar