Sjálandsskóli – Skapandi skólastarf fyrir nemendur í 1. – 10. bekk – Kynningar í grunnskólum Garðabæjar

Innritun nemenda í grunnskóla Garðabæjar í 1. bekk (f. 2017) og 8. bekk (f. 2010) og fer fram dagana 1. – 10. mars. Innritað er á þjónustugátt Garðabæjar.

Kynningar í grunnskólum

Grunnskólarnir í Garðabæ bjóða í heimsókn og verða með opin hús/kynningar í húsnæði skólanna. Gestum gefst þá kostur á að skoða skólana í fylgd starfsmanna og/eða nemenda. Allir grunnskólarnir bjóða foreldrum og forráðamönnum einnig að koma í heimsóknir á öðrum tíma. Vinsamlegast hafið samband við skrifstofu skólanna sé óskað eftir því. Foreldrar og forráðamenn eru hvattir til að skoða vefsíður skólanna. Þar má finna gagnlegar upplýsingar og margskonar fróðleik um skólastarfið.

Opið hús/kynningar verða miðvikudaginn 8. mars, kl: 16:00–18:00 í Sjálandsskóla

Sjálandsskóli er heildstæður grunnskóli fyrir nemendur í 1. – 10. bekk sem tók til starfa haustið 2005 en unglingadeild skólans hefur verið starfrækt frá árinu 2008.
Skólastarfið í Sjálandsskóla er fjölbreytt og hefur skólinn frá upphafi sett sér afar metnaðarfull markmið. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám, fjölbreytta, sveigjanlega og lýðræðislega kennsluhætti, sköpun og tjáningu auk þess sem útinám er hluti af vikulegu skipulagi allra árganga í 1.-7. bekk.

Skólahúsnæði og námsumhverfi
Sjálandsskóli er fallegur og vel útbúinn skóli. Staðsetning hans er einstök sem og skólabyggingin sem er björt, litrík og notaleg. Opin rými skólans skapa margvísleg tækifæri til fjölbreyttra námsaðstæðna og öflugrar hópavinnu. Sjálandsskóli er heilsueflandi skóli og ber Grænfána Landverndar þar sem meðal annars er lögð rík áhersla á skólastarf í anda heilsueflingar og umhverfismenntar. Unnið er að því að efla og stuðla að velferð og góðri heilsu nemenda í hvívetna en velferð og vellíðan nemenda og starfsmanna er undirstöðuþáttur í allri nálgun á skólastarfið.

Sesselja Þóra Gunnarsdóttir,
skólastjóri

Læsi
Lestrarstefna Sjálandsskóla er metnaðarfull. Rík áhersla er lögð á lestur og lesskilning í öllu skólastarfinu ásamt kennslu í ritun. Samstarf heimilis og skóla er lykilþáttur í lestrarkennslu og er heimalestri fylgt markvisst eftir í öllum árgöngum, 1.-7. bekk.

Skapandi skólastarf
Mikil áhersla er lögð á list- og verkgreinakennslu í Sjálandsskóla. Í skólanum fer fram metnaðarfull kennsla í tónlist, hönnun, smíði, textíl, myndmennt, nýsköpun, íþróttum og sundi undir stjórn sérmenntaðra kennara. Skólalóðin býður upp á skemmtilega möguleika fyrir fjölbreytt skólastarf en í hverri viku fara nemendur í útikennslu þar sem allar námsgreinar eru kenndar með fjölbreyttum hætti. Nemendur í 1. – 7. bekk skólans taka daglega þátt í morgunsöng og hefur það reynst farsæl byrjun á skóladeginum.

Unglingastig – Metnaðarfullt nám, fjölbreytt val og áhersla á sköpun
Allt nám unglingadeildar er metnaðarfullt og umsjónarkennarar halda vel utan um hvern nemanda. Lögð er áhersla á að dugmiklir nemendur geti haldið eigin hraða í sínu námi. Í náttúrufræði, samfélagfræði og lífsleikni er unnið í stórum þemaverkefnum en listir, verkgreinar og íþróttir eru einnig snar þáttur í skólastarfinu. Lögð er rík áhersla á að aðlaga nám að nemendum og að þeir fái góðan grunn í undirstöðuatriðum.
Á unglingastigi Sjálandsskóla er boðið upp á fjölbreyttar og spennandi valgreinar. Hver og einn nemandi getur valið um þátttöku í tólf valnámskeiðum yfir skólaárið og þeir nemendur sem leggja stund á tónlistarnám í viðurkenndum tónlistarskóla geta fengið nám sitt metið. Skólinn útvegar nemendum sínum einstaklega góða aðstöðu til tónlistariðkunar og gerir þeim kleift að ljúka áfangaprófi samhliða námi í unglingadeildinni. Allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi en önnur dæmi um valgreinar sem boðið hefur verið uppá má nefna leirmótun, Skólahreysti, ítölsk matargerð, kajak, útieldun, málun og hönnun.

Félagsmiðstöðin Klakinn – Frábært félagslíf
Í unglingadeild Sjálandsskóla er öflugt félagslíf en þar er starfrækt félagsmiðstöðin Klakinn. Hlutverk hans er að styðja við unglinga með fjölbreyttu tómstundastarfi en meginmarkmið starfsins er að veita þeim tækifæri til samveru og stunda heilbrigðar tómstundir undir leiðsögn reyndra tómstundaleiðbeinenda. Unnið er út frá hugmyndafræði unglingalýðræðis, hugmyndum nemenda og áhugasviði þeirra. Tvö kvöld í viku er opið hús og geta allir nemendur á unglingastigi tekið virkan þátt í félagslífinu. Meðal viðburða á opnum kvöldum má nefna spilakvöld, böll, gistigleði, lan, fífamót, átkeppni, lasertag, bíókvöld, vinakvöld, kósíkvöld, kökukeppni, íþróttamót, kaffihúsakvöld og þrautakvöld. Nemendur í félagsmálavali og aðrir nemendur á unglingastigi stjórna dagskrá Klakans. Einnig gefst nemendum á unglingastigi kost að taka þátt í leikriti Klakans og árlegri skíðaferð til Dalvíkur. Þá tekur félagsmiðstöðin virkan þátt í öllu starfi Samfés og hafa nemendur skólans m.a. unnið Stíl hönnunarkeppni félagsmiðstöðva og átt fulltrúa í söngkeppni.
Að auki býður Klakinn fimmta, sjötta og sjöunda bekk upp á miðdeildarstarf frá 17:00-19:00. Nemendur í sjöunda bekk eru með opnun einu sinni í viku og fimmti og sjötti bekkur er með opnun aðra hverja viku.

Ábyrgðarfullir umsjónarkennarar
Umsjónarhópar í Sjálandsskóla eru af hæfilegri stærð og umsjónarkennarar sjá um stóran hluta kennslu síns hóps í öllum árgöngum. Áhersla er lögð á að rækta góð tengsl milli starfsfólks, nemenda og foreldra. Teymiskennsla er leiðandi í öllu skólastarfinu.

Verið velkomin í Sjálandsskóla
Opið hús fyrir forráðamenn og nemendur sem vilja kynna sér skólann verður miðvikudaginn 8. mars á milli kl. 16:00 og 18:00. Verðandi nemendur í 1. og 8. bekk og forráðamenn þeirra sérstaklega boðnir velkomnir. Á heimasíðu skólans má finna ýmsar hagnýtar upplýsingar um skólastarfið og hvetjum við forráðamenn og nemendur til að kynna sér það. Einnig er hægt að bóka heimsókn með því að senda tölvupóst á netfangið [email protected].

Sesselja Þóra Gunnarsdóttir, skólastjóri

Sjálandsskóli
Langalína 8
Árgangar: 1. – 10. bekkur
Fjöldi nemenda: 250
Sími: 590-3100
www.sjalandsskoli.is
[email protected]

Nýjustu greinarnar

Tengdar greinar