Loftslagsmálin hafa forgang

Bættir innviðir höfuðborgarsvæðisins

Ég bind miklar vonir við að Sjálfstæðisflokkurinn hafi tekið við umhverfis- og loftslagsráðuneytinu. Víst er að loftslags- og umhverfismálin munu verða efst á baugi hjá okkur Íslendingum á næstu árum og áratugum.
Stór sameiginleg innviðaverkefni höfuðborgarsvæðisins koma til kasta bæjarstjórnar Garðabæjar á næsta kjörtímabili. Þessi innviðaverkefni, sem eru loftslags- og umhverfismál i víðum skilningi í samvinnu ríkis og sveitarfélaga, snúast um að ná markmiðum ríkisstjórnar Íslands í loftslagsmálum.

Loftslagsmálin eru mál málanna fyrir komandi kynslóðir.

Unga fólkið kallar á nýsköpun og nýjar lausnir.

Það er okkar sem eldri erum að ráðast að rót vandans og svara þessu ákalli unga fólksins okkar.

Risavaxin innviðaverkefni Strætó og Sorpu

Tvö stór innviðaverkefni bíða úrlausnar hjá byggðasamlögunum Strætó og Sorpu:
• Innleiðing hágæða almenningssamgangna.
• Bygging hátækni sorporkustöðvar.

Fjárfestingarkostnaður þessara innviðaverkefna er áætlaður 70-90 milljarðar króna. Reksturinn er svo sjálfstætt úrlausnarefni sem leysa þarf í samvinnu við ríkið á næsta kjörtímabili.

Hágæða almenningssamgöngur – Hafnarfjarðarstokkurinn

Á höfuðborgarsvæðinu verða 50 milljarðar króna lagðir í hágæða rafknúnar almenningssamgöngur á næstu 15 árum og lagning Hafnarfjarðarvegar í stokk milli Lyngáss og Vífilsstaðavegar kostar um sjö milljarða króna.
Bæði verkefnin munu stuðla að minni mengun, auka umferðaröryggi, tengja saman hverfi í Garðabæ og bæta lífsgæði Garðbæinga.

Tæknivæddur sorpiðnaður – Sorporkustöð

Á næsta kjörtímabili verða stigin mikilvæg framfaraskref hjá Sorpu í loftslagsmálum höfuðborgarsvæðisins.
• Flokkunarkerfi sorps verður samræmt.
• Urðunarstað Sorpu í Álfsnesi verður lokað og kjarnastarfsemi Sorpu við meðhöndlun úrgangs færist yfir í tæknivædda iðnaðarferla.

Árlegt magn brennanlegs úrgangs á höfuðborgarsvæðinu er um 140.000 tonn. Þar af mun gas- og jarðgerðarstöð Sorpu (GAJA) endurnýta allan lífrænan úrgang og ýmis úrgangur verður endurunninn með tæknivæddri meðhöndlun.

Brennanlegan úrgang er hægt að endurnýta í hátækni brennslustöð til að framleiða orku. Þangað til innlend sorporkustöð er risin þarf Sorpa að flytja mikið sorpmagn úr landi til brennslu með tilheyrandi kostnaði, kolefnisspori og orðsporsáhættu Íslands. Því er spáð að sá farvegur lokist innan tíðar enda er skortur á brennslugetu í Evrópu talinn vera 100 milljón tonn á ári.
Undirbúningur og verklegar framkvæmdir við nýja hátækni sorporkustöð sem brennt gæti 100-130.000 tonnum árlega frá suðvesturhorni landsins tekur 6-8 ár. Áætlaður kostnaður er 20-35 milljarðar króna.
Þetta er mikil áskorun.

Minni losun – Betra loftslag

Brýnt er að innleiðing hágæða almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu, tæknivæddur sorpiðnaður og hátækni sorporkustöð leiði til minni útblásturs frá ökutækjum, aukinnar endurvinnslu og betra loftslags.
Eitt megin markmið samkomulags ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu frá 2019 um uppbyggingu samgönguinnviða, Samgöngusáttmálans svonefnda, er að minnka mengun vegna svifryks og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
Leiðarstef sáttmálans er að styðja við loftslagsmarkmið íslenskra stjórnvalda og sveitarfélaga.

Þekking og reynsla mikilvæg

Ég býð Garðbæingum þekkingu mína og reynslu til að tryggja meðal annars þessum mikilvægu umhverfis- og loftslagsverkefnum framgang á næsta kjörtímabili.

Gunnar Valur Gíslason,
Bæjarfulltrúi, formaður menningar- og safnanefndar
Garðabæjar og stjórnarmaður í Strætó bs.

Nýjustu greinarnar

Tengdar greinar