Eru forvarnir lykillinn að bættu samfélagi?

Oft erfitt að forgangsraða forvörnum því árangurinn er mögulega ekki sýnilegur fyrr en eftir langan tíma. Ljóst er að andleg heilsa þjóðarinnar hefur hnikast niður á við á undanförnum árum, kvíði, streita og aðrir þættir hafa brotist fram ásamt því að heimsfaraldurinn hefur haft veruleg áhrif á líf fólks. Ég trúi því einlægt að við sem samfélag séum í lykilstöðu að sýna frumkvæði til að snúa vörn í sókn og tel forvarnir vera eitt af þeim atriðum sem getur hvað best hjálpað til. Það þarf samstillt átak, framsýna hugsun og vilja til að fjárfesta í fólki þó ávinningurinn komi ekki í ljós strax.

Þar sem ég býð mig fram í 4.-6. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins finnst mér mikilvægt að setja forvarnir í forgang með samstilltu átaki og samvinnu skólanna, íþrótta- og tómstundamála og öðrum sem koma að forvarnarmálum. Ég býð mig meðal annars fram til að koma forvörnum frekar á dagskrá og mun berjast fyrir því af krafti að þær verði stórefldar í Garðabæ. Ég tel okkur einnig geta verið í kjörstöðu að vera leiðandi á þessu sviði. Þegar talað er um forvarnir þá er hugtakið ansi vítt og getur átt við marga mismunandi þætti en oftar en ekki er horft á forvarnir sem mál sem tengjast eingöngu ungu fólki sem ég held að sé mikill misskilningur. Ég mun leggja áherslu á að við stígum skrefin til að útvíkka þessa hugsun með tilliti til hækkandi lífaldurs og því hvernig við sjáum samfélagið okkar á komandi árum og áratugum. Forvarnir geta átt við um vímuefnanotkun, fræðslu er varðar kynbundið ofbeldi, bætta heilsu, íþrótta- og tómstundaiðkun, bætt geðheilbrigði og í raun allflest sem við sjáum sem mögulegar hættur í okkar umhverfi. Það eina sem þarf er vilji og löngun til að ná utan um þessa hluti, forgangsraða málaflokkunum og fjárfesta þannig í framtíðinni. Ég er sannfærð um að það séu ekki margir ósammála þessu en hins vegar sjáum við því miður að ekki sé nægilega mikið fjarmagn sett í forvarnastarf, sér í lagi þegar ávinningurinn er skoðaður til lengri tíma litið því hvað er meira virði en að bæta líf okkar íbúanna.

Ég mun leggja mitt að mörkum til að stórefla forvarnir í bænum okkar svo Garðabær verði leiðandi í öllu forvarnarstarfi. Ég trúi einlægt að innviðirnir eru sterkir og að öflugt íþrótta- og tómstundastarf í bænum ásamt öllu skóla- og félagsstarfi komi sterk inn þegar litið er að samvinnuverkefni. Það verður skemmtilegt og krefjandi verkefni sem við öll munum njóta ávinnings af.

Harpa Rós Gísladóttir

Nýjustu greinarnar

Tengdar greinar