Góða staða í grunnskólum Garðabæjar

Skólasetning grunnskólanna í Garðabæ var þriðjudaginn 24. ágúst og hófst kennsla skv. stundaskrá 25. ágúst. Í vetur hófu 2550 nemendur nám í 1.-10. bekk í öllum grunnskólum í Garðabæ. Það eru 230 börn sem hófu nám í 1. bekk en þeim hópi var boðið að dvelja á frístundaheimilum skólanna dagana áður en skólastarf hófst til að kynnast nýju umhverfi, húsnæði, skólalóð og starfsfólki skólanna.

Áður en skólastarfið hófst unnu starfsmenn síðustu dagana að skipulagi skólastarfsins og huguðu að sóttvörnum í hvívetna. Það er allt kapp lagt á vogarskálarnar til halda starfseminni órofinni og minnka líkur á því að margir nemendur og kennarar þurfi að fara í sóttkví eða jafnvel í einangrun. Skólasetningar voru því með öðru sniði en við eigum að venjast en hver og einn einstaklingur sem fer inn í húsnæði skólanna þarf að gæta að persónulegum sóttvörnum.

Gengið vel að fá kennara og starfsfólk til starfa

Það er góð staða í grunnskólum bæjarins hvað varðar mönnun og ráðningar en vel hefur gengið að fá kennara og annað starfsfólk til starfa. Eftir er að ráða starfsmenn í nokkur frístundaheimili og vonandi tekst að fullmanna þar á næstu dögum. Í undirbúningi fyrir skólastarf vetrarins hafa skólar boðið starfsfólki upp á fjölbreytt námskeið fyrir kennara og annað starfsfólk svo sem: Uppeldi til ábyrgðar, skyndihjálp, útikennslunámskeið, leiðsagnarmat og vináttunámskeið.

Margvíslegar úrbætur og framkvæmdir við skóla í sumar

Unnið hefur verið að margvíslegum úrbótum við skóla Garðabæjar í sumar. Lóðaframkvæmdir við 3. áfanga Flataskóla hafa verið í fullum gangi þar sem norðurlóðin var endurnýjuð, dren og yfirborð og sett hafa verið upp ný hjólastæði, sem snúa í átt að Vífilsstaðarvegi. Einnig er verið að setja upp klifurvegg á svæðinu sem var endurnýjað í fyrra. Verklok verða um miðjan september.

Í Urriðaholtsskóla er verið að standsetja list- og verkgreinastofur. Þá hefur verið unnið að lagfæringu á skólalóð skólans en verkið fólst í stækkun á skóla og núverandi skóla- og leikskólalóð. Leiksvæðið var stækkað, settur var nýr kastali og kofar ásamt undirlagi.

Í Garðaskóla var m.a. unnið að lokaframkvæmdum við kaffistofu starfsmanna og unnið að almennu viðhaldi s.s. skipt um glugga og flísar endurnýjaðar á jarðhæðinni. Í Hofsstaðaskóla var unnið að múrviðgerðum við glugga og skipt um glugga í Höllinni. Í Sjálandsskóla var sett læst hlið við bátaskýli, málað og gólf bónuð innanhúss

Nýjustu greinarnar

Tengdar greinar