Kópavogur í forystu

Sjálfbærniskýrsla Kópavogs fyrir árið 2021 var samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs í síðustu viku. Í skýrslunni er fjallað um umhverfi, efnahag, stjórnarhætti og samfélagsleg verkefni í sveitarfélaginu með áherslu á þau verkefni sem falla að markmiðum Kópavogsbæjar um innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.

Sjálfbærniskýrslan er sú fyrsta sem Kópavogsbær gerir og jafnframt fyrsta sjálfbærniskýrsla hjá sveitarfélagi á Íslandi.
„Kópavogsbær hefur verið í forystu sveitarfélaga við innleiðingu Heimsmarkmiðanna og við erum stolt af því. Sjálfbærniskýrslan veitir innsýn í innleiðinguna auk þess að fjalla um starfsemi Kópavogsbæjar í víðara samhengi. Af nógu er að taka enda Kópavogur stórt og öflugt bæjarfélag,“ segir Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs.

Hluti af viðamikilli stefnumótun

Innleiðing Heimsmarkmiðanna er hluti af viðamikilli stefnumótun sem átt hefur sér stað undanfarin ár hjá Kópavogsbæ og grunnur var lagður að í Bæjarstjórn Kópavogs með samþykkt heildarstefnu Kópavogsbæjar. Markmið Kópavogsbæjar er að tryggja þróun sjálfbærni í sveitarfélaginu og lífsgæði íbúa bæjarins til framtíðar.
 
Kópavogsbær hefur notið leiðsagnar OECD við innleiðingu Heimsmarkmiðanna með þátttöku sinni í verkefni á þeirra vegum og gaf OECD út skýrslu um Kópavog haustið 2020. Í frekari stefnuvinnu hafa yfirmarkmið bæjarins verið höfð að leiðarljósi en þau eru sótt úr Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Árið 2021 var ráðist í að móta stefnu allra fimm sviða bæjarins; menntasviðs, umhverfissviðs, velferðarsviðs, fjármálasviðs og stjórnsýslusviðs. Þá var fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2022 stefnumarkandi en í því felst að við gerð fjárhagsáætlunar var tekið mið af stefnum og aðgerðaáætlun sviða bæjarins, mælanlegum markmiðum, mælingum og aðgerðum.

Kópavogsbær hefur notið leiðsagnar OECD við innleiðingu Heimsmarkmiðanna með þátttöku sinni í verkefni á þeirra vegum og gaf OECD út skýrslu um Kópavog haustið 2020

Hafa safna saman umfangsmiklum gögnum

Mælingar í skýrslunni eru frá árunum 2018-2021. Kópavogsbær hefur á umdanförnum árum safnað saman umfangsmiklum gögnum í upplýsingakerfum sínum um starfsemi sveitarfélagsins. Hluti af þeirri vinnu er platínuvottun sjálfbærnistaðalsins ISO37120 og snjallstaðalsins ISO37122. 
 
Einnig hafa verið þróuð sérstök upplýsingakerfi til þess að halda utan um mælingar, mælaborð og vísitölur sveitarfélagsins auk þess sem Heimsmarkmiðavísitölu Kópavogsbæjar var mótuð og er henni ætlað að gefa sýn á stöðu innleiðingar Heimsmarkmiðanna í Kópavogi.  Á síðasta ári hlaut Kópavogur viðurkenningu fyrir innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, en bærinn komst þá í hóp Barnvænna sveitarfélaga. Þau vinna markvisst að því að uppfylla réttindi barna. 
 
Skýrslan er gefin út samkvæmt viðmiðum Global Reporting Initiative, GRI, sem eru alþjóðlega viðurkenndir staðlar um miðlun upplýsinga um samfélagslega ábyrgð sem notaðir eru í yfir 100 löndum.
https://www.kopavogur.is/sjalfbaerniskyrsla-2021

Nýjustu greinarnar

Tengdar greinar