Miklar framkvæmdir framundan í vaxandi Garðabæ

Ársreikningur Garðabæjar fyrir árið 2021, sem lagður var fram á fundi bæjarráðs Garðabæjar, þriðjudaginn 15. mars sl, lýsir sterkri fjárhagsstöðu sveitarfélagsins.

Rekstrarafgangur A og B sjóðs nemur 408 m.kr. en áætlun ársins gerði ráð fyrir 135 m.kr. rekstrarafgangi. Veltufé frá rekstri er 3.117 m.kr. sem er um 15,4% í hlutfalli við rekstrartekjur, en var 14,4% árið 2020. Afkoman er góð þrátt fyrir að gjaldfærð lífeyrisskuldbinding ársins nemi 932 m.kr. vegna verulegra breytinga sem gerðar eru á forsendum útreikninga skuldbindingarinnar að tillögu Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga. Breytingin felst m.a. í hækkun á lífslíkum og hækkandi greiðslum sveitarfélagsins til sífellt fleiri sjóðsfélaga sem fá greiðslur úr B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins.

Betri rekstrarafkoma skýrist fyrst og fremst af hærri rekstrartekjum en áætlun gerði ráð fyrir, einkum hærri útsvarstekjum. Laun og launatengd gjöld námu 9.169 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir 8.974 m.kr. og nemur frávikið um 2,1%. Önnur rekstrargjöld námu 7.637 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir 7.606 m.kr og er frávikið 0,4%. 

Gríðarlega miklar framkvæmdir í vaxandi bæ

Lántaka á árinu nam 3.800 m.kr. Framkvæmt var fyrir 4.780 m.kr. þar af námu framkvæmdir í A hluta 4.166 m.kr. Helstu framkvæmdir ársins voru við byggingu Miðgarðs, fjölnota íþróttahúss í Vetrarmýri, og annarra íþróttamannvirkja 2.726 m.kr., til skólabygginga og lóða var varið 551 m.kr., til gatnagerðar, hljóðvistar og stígagerðar 528 m.kr. að teknu tilliti til tekjufærslna gatnagerðartekna og til vatns- og fráveituframkvæmda 614 m.kr., auk fjölmargra annarra smærri verkefna.

Kennitölur í rekstri bera allar vott um trausta fjárhagsstöðu Garðabæjar. Skuldaviðmið nemur 82% og skuldahlutfall 111%. Rekstrarniðurstaða er jákvæð um 2% og fjárfesting ársins nam 23,6% af rekstrartekjum. Veltufjárhlutfall er 0,58 og eiginfjárhlutfall 47,4%. Rekstrarjöfnuður samstæðureiknings á þriggja ára tímabili er ávallt jákvæður.

Íbúar Garðabæjar voru 18.452 þann 1. janúar sl. og hafði fjölgað um 4,3% frá árinu áður sem er mesta fjölgun meðal sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. 

Stöðugildum fjölgar um 49 milli ára m.a. vegna nýrra rekstrareininga leikskóla og aukinna verkefna.

5.100 m.kr. í uppbyggingu Urriðholtsskóla á næstu árum

Traust og sterk fjárhagsstaða er undirstaða þess að Garðabær sé vel undir það búinn að mæta þjónustu við fjölgun nýrra íbúa samhliða uppbyggingu nýrra hverfa. 

Á næstu árum verður lokið við byggingu Urriðaholtshverfis auk þess sem uppbygging í Vetrarmýri og Hnoðraholti hefst. Einnig eru hafnar byggingarframkvæmdir á miðsvæði Álftaness og í Kumlamýri. Áfram verður unnið að uppbyggingu íbúða- og þjónustukjarna fyrir fatlað fólk. Byggingarframkvæmdir við nýjan sex deilda leikskóla í Urriðaholti eru að hefjast, en áætlað er að taka leikskólann í notkun á árinu 2023. Jafnframt er nú unnið að því að koma upp færanlegum húseiningum fyrir leikskóla á mörkum Kauptúns og Urriðaholts sem tekur til starfa haustið 2022 og verður undanfari nýja leikskólans sem fer í byggingu á árinu. Unnið verður að áframhaldandi uppbyggingu Urriðaholtsskóla og er áætlað að verja um 5.100 m.kr. til þess verkefnis á næstu árum. Aðstaða fyrir eldri borgara í félagsmiðstöðvum verður bætt. Áfram verður unnið að frágangi gatna og göngustíga í nýrri hverfum jafnframt því sem unnið verður að viðhaldi gatna í eldri hverfum.

Mynd: Eyþór Víðisson/Víðir Kristófersson

Nýjustu greinarnar

Tengdar greinar