Lokafrestur til að bjóða í byggingarrétt lóða í Hnoðraholti rennur út á morgun

Á morgun, fimmtudaginn 29. júní kl. 16, verður lokað á tilboð í byggingarrétt lóða í Hnoðraholti norður, en í fyrsta áfanga setur Garðabær á sölu byggingarrétt fyrir eina parhúsalóð , fimm raðhúsalóðir, sjö einbýlishúsalóðir auk lóða fyrir fjölbýlishús.

Fasteignasalan Torg , Garðatorg eignamiðlun og Fasteignamarkaðurinn  annast sölu á byggingarrétti lóðanna fyrir Garðabæ og veita upplýsingar vegna tilboðsgerðar.

Tilboð í byggingarrétt lóðanna þurfa eins og áður segir að berast til fasteignasala fyrir kl. 16:00 fimmtudaginn 29. júní 2023 og gilda þau til kl. 12:00 fimmtudaginn 13. júlí 2023.

Tilboð verða opnuð og tekin fyrir á fundi bæjarráðs Garðabæjar kl. 08:00 þriðjudaginn 4. júlí 2023.

Jarðvegsvinnu og gatnagerð mun ljúka á svæðinu haustið 2023. 

Reikna má með að nýir lóðarhafar muni hefja uppbyggingu strax á þessu ári og að íbúar geti flutt inn 2025. 

Einstök staðsetning og náttúra í Hnoðraholti norður

Hnoðraholt norður er fyrsti áfangi í uppbyggingu Garðabæjar í Hnoðraholti. Hverfið er í góðri tengingu við nærliggjandi þjónustu og fyrirhugaður leik- og grunnskóli verður staðsettur miðsvæðis í hverfinu.Um háholtið hringast fjölbreytt og vönduð byggð fjölbýlis og sérbýlis með einstöku útsýni. Lögð er áhersla á að íbúar njóti nærliggjandi umhverfis og náttúrugæða með vönduðum almenningsrýmum og góðri tengingu við nærliggjandi svæði. 

Hnoðraholtið er íbúðahverfi með áherslur á fjölbreyttar húsagerðir sem falla vel að núverandi byggð. Hverfið mun taka mið af anda staðar og þeirra umhverfisgæða sem Hnoðraholtið býður upp á til að tryggja lífsgæði íbúa.

Hnoðraholtið er einstaklega vel staðsett hverfi þar sem íbúar á öllum aldri geta notið þeirra gæða sem hverfið sjálft og aðliggjandi svæði bjóða upp á. Lögð er áhersla á góðar samgöngutengingar fyrir akandi, hjólandi og gangandi vegfarendur.

Breeam vottun 

Samhliða deiliskipulagsvinnu Hnoðraholts norður var unnið að því að umhverfisvotta deiliskipulagið samkvæmt alþjóðlega vottunarkerfinu Breeam Communities Með umhverfisvottun skipulags er tryggt að umhverfisáhrif skipulags sem og samflot þess við nærliggjandi umhverfiseinkenni sé í forgangi.

Nýjustu greinarnar

Tengdar greinar