Heilsugæsla, hvað er það og af hverju?

Harkaðu af þér!

Við höfum öll alist upp við það að þegar við erum veik þá eigum við að harka af okkur og þó að heimsfaraldurinn hafi mögulega kennt okkur mikilvægi þess að það er ekki alltaf gáfulegt að bíta á jaxlinn er það samt svo að innviðirnir okkar gera hreinlega ráð fyrir slíku. Það er ljóst að ríkið hefur aukið framlög sín til málaflokksins umtalsvert en í raun og veru er nánast allt það fé sett til að bregðast við vanda sem nú þegar er til staðar. Ég hef sjálf upplifað það sem fjögurra barna móðir og sem aðstandandi eldri borgara hversu flókin þjónustan er og hversu fjarlæg hún getur verið í raun og veru, í stað þess að bregðast við vandanum með því að setja aukinn þunga í að koma í veg fyrir að vandinn verði stærri en þörf er á.

Heilsugæsla framtíðarinnar

Nú veit ég að heilsugæslan vinnur eftir nýlegum vinnurelgum á samkomulagi ríkis og sveitarfélaga sem mun vonandi bæta kerfið til muna. Hins vegar er mikilvægt fyrir Garðabæ og íbúa sveitarfélagsins að stigin séu föst skref til að koma málefnum heilsugæslunnar til betri vegar. Mín skoðun er sú að við þurfum að stíga stærri skref og huga að því hvernig heilsugæsla framtíðarinnar þarf að líta út því. Með bættri tækni og hærri lífaldri ásamt lífstílstengdum sjúkdómum er því ljóst að heilsugæsla dagsins í dag nær í raun og veru ekki að sinna verkefnum sínum og á engan möguleika til framtíðar. Ég tel að Garðabær geti stigið skref til að bæta þetta og eigi í raun og veru að taka að sér að leiða mögulegar nýjar leiðir í þessum málaflokki því ljóst er það þarf að eiga sér samtal um hvernig við sjáum hlutverk heilsugæslunnar þróast.

Bætt þjónusta við eldri borgara og mæðravernd

Í stækkandi bæjarfélagi er löngu ljóst að heilsugælsa Garðabæjar er fyrir löngu sprungin. Ég vil leggja þunga áherslu á að efla hana og stækka svo hægt sé að taka á móti öllum íbúum okkar með litlum biðtíma og auka þannig þjónustustigið. Ég vil einnig að eldri borgarar bæjarins fái ákveðinn forgang og að biðtími eftir vitjun hjá lækni sé ekki lengri en 7 dagar. Sama má segja um mæðraverndina því ef markmið bæjarins er að laða til okkar fleiri barnafjölskyldur verðum við að vera með öfluga mæðravernd sem tekur vel á móti nýjum framtíðaríbúum okkar. Þjónustan þarf að vera jákvæð og öllum heillavænleg í góðu samtali milli ríkis og sveitarfélaga.

Heilsugæsla, forvarnir og fræðsla

Ég hef talað fyrir bættum forvörnum, betra samtali milli hag- og lykil aðila hvort heldur sem er stofnana, frjálsra félaga, skólakerfisins og sveitarfélaganna sem eru í kjörstöðu til að stíga skrefin sameinuð í sínu nærumhverfi. Fyrirbyggjandi aðgerðir munu koma til með að bæta andlega og líkamlega heilsu okkar og stuðla þannig að bættri heilsu og líðan íbúanna sem hlýtur að vera markmiðið. Sveitarfélögin og þá sérstaklega Garðabær á að skipa sér í flokk þeirra sem vilja taka fast utan um málaflokkinn því það skiptir máli að setja málið á dagskrá og í samanburði við flest – þá er þetta eitt mikilvægasta atriðið í eflingu samfélags.

Öflugur fjárhagur lykill að bættri heilsugæslu

Garðabær hefur farið vel með fjármál sín sem eru grundvöllur þess að hægt er að horfa til þess að gera meira í heilsutengdum málefnum og þurfa þá aðilar að taka höndum saman og efla forvarnir, styrkja lýðheilsu og íþróttatengd málefni því það mun til framtíðar eiga þátt í að móta heilsugæslu framtíðarinnar. Ef bærinn okkar tæki leiðandi ákvörðun um að setja málið fyllilega á dagskrá fyrir íbúa sína þá er ljóst að áhugi fólks myndi síst minnka á því að byggja upp sitt líf í fjölskyldu- og heilsueflandi bænum Garðabæ.

Harpa Rós Gísladóttir. Höfundur býður sig fram í 4-6 sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ

Nýjustu greinarnar

Tengdar greinar