Garðaskóli. Opið hús 9. mars.

Garðaskóli. Jákvæð samskipti og vellíðan undirstaða árangurs

Í Garðaskóla stunda tæplega 550 nemendur nám í 8. – 10. bekk. Markmið okkar er að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi og stuðla að alhliða þroska þeirra og vellíðan í samstarfi við heimilin. Leiðarljós okkar í þeirri vinnu eru gildi skólans; frelsi, ábyrgð, vellíðan og árangur.
Í skólanum starfar öflugur hópur fagfólks sem hefur valið sér að vinna með unglingum og hefur reynslu á því sviði. Kennarar kenna að jafnaði eingöngu sína faggrein, sem gerir það að verkum að í hverju fagi fá nemendur kennara sem er sérfræðingur á sínu sviði.

Jóhann Skagfjörð skólastjóri Garðaskóla

Í Garðaskóla er starfað eftir hugmyndafræði Uppbyggingar sjálfsaga en í því felst að nemendum er leiðbeint og kennt að bera ábyrgð á eigin hegðun. Allir geta gert mistök en áskorunin felst í því að læra af þeim og hvernig koma eigi í veg fyrir að þau gerist aftur. Áhersla er á góð samskipti milli starfsfólks og nemenda svo hægt sé að leysa mál á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Við trúum því að helsta forsendan fyrir árangri í námi sé vellíðan nemenda.

Félagsmiðstöðin Garðalundur er staðsett í hjarta skólans og er félagslíf nemenda skipulagt þaðan. Skólinn og félagsmiðstöðin eiga í nánu samstarfi og vinna saman að því að fylgjast með velferð unglinganna. Að auki skipuleggur Garðalundur ýmis konar félagsstarf á skólatíma í samstarfi við skólann.

Í 8. bekk er nemendum raðað í umsjónarhópa og leggjum við áherslu á að blanda þeim eins mikið og hægt er. Enginn þarf þó að vera hræddur um að þekkja engan í nýja bekknum því allir nemendur fá að óska eftir þremur bekkjarfélögum og getum við lofað því að nemendur fái a.m.k. eina ósk uppfyllta. Áhersla er lögð á að taka vel á móti nýjum nemendum, kenna þeim vinnubrögð skólans og leyfa þeim að njóta þess frelsis og fjölbreytileika sem skólinn og Garðalundur bjóða upp á.
Nemendur eru í sama umsjónarhópnum öll árin sín í skólanum. Í 8. bekk eru nemendur með sínum umsjónarbekk í öllum fögum, á meðan þau eru að ná félagslegri fótfestu í skólanum, en í 9. og 10. bekk fær hver nemandi sérsniðna stundaskrá sem miðast við áhuga hans og þarfir og má líkja við fjölbrautakerfi framhaldsskóla. Eldri nemendur hitta þó alltaf sinn umsjónarbekk og umsjónarkennara á hverjum degi í yndislestri og í einum umsjónartíma á viku.

Í 9. og 10. bekk eykst frelsi nemenda til að hafa áhrif á nám sitt þar sem þau geta valið úr fjölda valáfanga til að fylla upp í stundatöfluna sína. Samstarf skólans við FG er rótgróið og miðar að því að flutningur nemenda úr grunnskóla í framhaldsskóla sé farsæll, en einnig bjóðum við nemendum sem standa vel að vígi í námi að hefja nám í framhaldsskólaáföngum í ensku, íslensku og/eða stærðfræði strax í 10. bekk.

Umsjónarkennarar, námsráðgjafar og deildarstjórar fylgjast með námi, samskiptum og líðan nemenda. Brugðist er við eftir þörfum en einnig eftir óskum nemenda og/eða foreldra og margvíslegum úrlausnum beitt eftir því hvað hentar hverju sinni. Umsjónarkennarar fá sérstaka þjálfun í að byggja upp jákvæðan bekkjaranda og leiðtogahæfni nemenda. Öflugt námsver starfar við skólann og starfsfólk þess vinnur náið með fagkennurum og stjórnendum að því að mæta þörfum hvers nemenda og veita þann stuðning sem þörf er á.

Kynningarfundur í Garðaskóla verður 9. mars kl. 17. og 20.

Jóhann Skagfjörð, skólastjóri

Nýjustu greinarnar

Tengdar greinar