Bjarni Th. Bjarnason

Garðar Grásteinn – kynning á frambjóðanda Sjálfstæðisflokksins fyrir prófkjör sjálfstæðisfélaganna í Garðabæ 5. mars nk.

Hver ert þú og hvaða sæti sækist þú eftir? Ég hef ákveðið að gefa kost á mér í 4.-6. sæti í prófkjöri Sjálf-stæðisflokksins í Garðabæ þann 5. mars nk.

Sjálfstæðisstefnan er samþætting frjálslyndra og íhaldssamra gilda. Þannig varð okkar flokkur til. Ég fylgi þeirri stefnu með áherslu á að einstaklingsfrelsið sé kjarninn í þeirri hugmyndafræði.

Í um aldarfjórðung hef ég verið stjórnandi í atvinnulífinu og komið að margþættum rekstri. Lengst af sem stjórnandi innan BYKO, en einnig sem markaðs- og útgerðarstjóri hjá Fiskafurðum og framkvæmdastjóri Elling-sen. Ég starfaði eitt ár í Lettlandi sem framkvæmdastjóri dótturfyrirtækis BYKO sem hafði með innkaup á timbri í baltnesku löndunum að gera. Einnig bjó ég í eitt ár í Noregi og var framkvæmdastjóri Skíðamenntaskóla.

Ég var bæjarstjóri Dalvíkurbyggðar árin 2014-2018. Á þeim tíma gengdi ég ýmsum stjórnarstörfum samhliða bæjarstjórastarfinu t.d. stjórn Almannavarnanefndar Eyjafjarðar, stjórnarformaður dvalarheimils aldraða á Dalvík, hafnarstjóri Dalvíkurhafna, stjórn Eyþings landshlutasamtaka, stjórn Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, sat í stjórn Róta byggðasamlags um málefni fatlaðra á Norðurlandi. Í dag er ég fjármálastjóri í fjölskyldufyrirtæki okkar hjóna ásamt syni okkar. En það fyrirtæki hefur með höndum innflutning og sölu á íbúðaeiningum frá Lettlandi.

Ég er varabæjarfulltrúi og hef setið í fjölskylduráði frá 2018. Jafnframt er ég formaður samráðshóps um málefni fatlaðra og varaformaður Sjálfstæðisfélags Garðabæjar síðan árið 2018.

Hverjar eru þínar helstu áherslur? Rekstur Garðabæjar hefur verið í ágætum málum og þar viljum við sjá hann. Gera mætti enn betur með því að halda álögum í lágmarki. Ég vil að fasteignaskattur verði lækkaður eftir miklar hækkanir fast-eignamats undanfarin ár. Að auki tel ég að alltaf eigi að halda útsvari í lágmarki.

Ég vil nýta velferðartækni í meira mæli í félagsþjónustu Garðabæjar við aldraða og fatlað fólk. Tæknin er til að auka gæði þjónustu ásamt því að vera rekstrarlega hagkvæm.

Skólamálin, stærsti útgjaldaliður Garðabæjar, hafa verið til fyrirmyndar. Garðabær hefur stutt við einkaskóla eins og t.d. Hjallastefnuna. Sjálfstætt starfandi skólar verða að vera hluti af vexti skólakerfis Garðabæjar til framtíðar.

Ég tel að áhugi minn á sveitarstjórnarmálum, reynsla af þeim vettvangi, reynsla af félagsstarfi innan íþróttahreyfingarinnar og víðtæk reynsla úr viðskiptalífinu sé gott veganesti til starfa í bæjarstjórn.

Nýjustu greinarnar

Tengdar greinar